Během studia oboru Grafický design se žáci naučí pracovat s vizuálním světem. Osvojí si spoustu dovedností,  např. jak vytvořit plakát, ilustrovat příběh, vysázet knihu, navrhnout webové stránky, vytvořit vlastní písmo. Dbáme na to, aby naši žáci uměli nejen pracovat v různých počítačových programech, ale získali i dovednosti v kresbě, malbě, fotografii, grafických uměleckých technikách a další. 

 

Návrhy vizuální identity projektu Zavolíme

Žáci 3. a 4. ročníků oboru Grafický design dostali skvělou příležitost podílet se na tvorbě grafické podoby předvolební prezidentské debaty. Žáci tuto možnost využili a navrhovali značku a vizuální styl studentského projektu Zavolíme! Své návrhy prezentovali osobně na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu v profesionálních podmínkách. Nejvíce zaujal návrh žákyně Barbory Vagnerové, ze 4. GD, která finální grafickou podobu realizovala. Její grafika se tak objevila v celostátní televizi.

zavolime 4