Během studia oboru Grafický design se žáci naučí pracovat s vizuálním světem. Osvojí si spoustu dovedností,  např. jak vytvořit plakát, ilustrovat příběh, vysázet knihu, navrhnout webové stránky, vytvořit vlastní písmo. Dbáme na to, aby naši žáci uměli nejen pracovat v různých počítačových programech, ale získali i dovednosti v kresbě, malbě, fotografii, grafických uměleckých technikách a další.