V současné době je diskutován legislativní záměr týkající se úpravy přijímacího řízení. Úpravy směřují jednak k možnosti elektronického podávání přihlášek, jednak k centrálnímu stanovení pořadí uchazečů, kteří jsou do střední školy přijati. Součástí navržených úprav je i navýšení počtu přihlášek ze dvou na tři (popř. až pět v případě podávání přihlášek do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou) a jejich prioritizace, res. stanovení pevného pořadí dle volby uchazeče. V případě, že bude legislativní záměr schválen, dojde nejen k procesní změně, ale i ke změně níže uvedených termínů. Bližší informace najdete na www.prihlaskynastredni.cz.

 

V souladu s § 60 odst. 3a) školského zákona rozhodla ředitelka školy o nekonání školní přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení pro výše uvedené obory. Uchazeči o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání Aranžér a Prodavač pro školní rok 2024/2025 budou přijati dle kritérií přijímacího řízení. Ředitelka školy stanovila následující kritéria:

pro obor Aranžér

  • průměr z celkového prospěchu v 2. pololetí předposledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (max. 10 bodů)
  • průměr z celkového prospěchu v 1. pololetí posledního ročníku, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (max. 10 bodů)
  • prospěch z českého jazyka a literatury v 2. pololetí předposledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (max. 3 body)
  • prospěch z českého jazyka a literatury v 1. pololetí posledního ročníku, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (max. 3 body)
  • bonifikace žáků za umístění v okresních, krajských a celorepublikových soutěžích (max. 4 body)

 

pro obor Prodavač

  • průměr z celkového prospěchu v 2. pololetí předposledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (max. 10 bodů)
  • průměr z celkového prospěchu v 1. pololetí posledního ročníku, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (max. 10 bodů)
  • bonifikace žáků za umístění v okresních, krajských a celorepublikových soutěžích (max. 4 body)

 

Podmínkou je řádně vyplněná a v termínu stanoveném novou vyhláškou podaná přihláška (včetně Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu).

Výsledkové listiny

Přijato bude maximálně 35 uchazečů s nejvyšším počtem bodů do oboru Aranžér, maximálně 15 uchazečů s nejvyšším počtem bodů do oboru Prodavač. Výsledkové listiny budou zveřejněny na našich webových stránkách ZDE a na nástěnce ve vestibulu školy. 

 

Další kola přijímacího řízení

Po ukončení 1. kola přijímacího řízení může ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.

 


Kontaktní pracovník pro přijímací řízení:

Ing. Ivana Lisnerová
tel.: 377 183 612
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.