• název oboru — Ekonomika vnitřního obchodu
 • kód oboru — 66-41-L/01
 • forma vzdělávání — denní, 4 roky
 • způsob ukončení — maturitní zkouška
 • certifikace — vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Tento obor je dobíhající a již není možné na něj podávat přihlášky.
Byl nahrazen oborem Ekonomika a podnikání – vnitřní obchod

 

Tento obor je vhodný pro všechny, koho zajímá ekonomika. Žáci se během studia naučí orientovat se v ekonomické a právní legislativě. Součástí studia jsou informační a multimediální technologie, zvládnutí obchodně-podnikatelských, účetních a administrativních činností se specializací na obchod, umožňující velmi dobré uplatnění na trhu práce. Absolvent umí vést obchodní jednání, prezentovat výrobek nebo službu odběratelům, zajišťovat vedení personální a administrativní agendy, zpracovat účetnictví firmy. Také umí jednat se zákazníkem profesionálně ve dvou cizích jazycích. Během studia mají také možnost vyzkoušet si práci přímo v reálném pracovním prostředí.

Absolvent má předpoklady pro vysokoškolské studium ekonomických směrů a pro vysokoškolské studium cizích jazyků.

 

CO ŽÁKY BĚHEM STUDIA ČEKÁ?

 • adaptační pobyt
 • lyžařský a vodácký kurz
 • semináře, přednášky, exkurze
 • oborové i všeobecné soutěže a olympiády
 • možnost vyjet na odbornou stáž do zahraničí v rámci programu Erasmus+ (Německo, Španělsko, Irsko, Malta, Finsko, Litva), po absolvování získají osvědčení Europass Mobility, které přispívá k lepšímu uplatnění na trhu práce
 • odborný výcvik na smluvních pracovištích přímo v reálných firmách a podnicích
 • souvislá odborná praxe na smluvních pracovištích během studia v rozsahu přibližně 10–15 pracovních dnů

 

ODBORNÉ PŘEDMĚTY

ekonomika, management, účetnictví, obchodní provoz, právo, marketing, odborný výcvik, zbožíznalství, technika adminnistrativy, elektronická a písemná komunikace, profesní komunikace, aplikovaná psychgologie

Více o předmětech a jejich časových dotacích se dozvíte v učebním plánu.

stahnout  učební plán 2.–3. ročník
stahnout  učební plán 4. ročník

 

STUDIUM JAZYKŮ

Na žáka čeká studium 2 cizích jazyků (na výběr z AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ, PJ)

1. cizí jazyk – znalosti úrovně B1 společného evropského referenčního rámce
2. cizí jazyk – znalosti úrovně A2 společného evropského referenčního rámce

Žáci mohou během studia získat certifikát mezinárodní zkoušky FIRST (B2) a PET (B1), který jim může pomoct v přijímacím řízení na vysokou školu, také zvyšuje atraktivitu uchazeče na pracovním trhu. Na základě tohoto certifikátu lze nahradit část maturitní zkoušky.

Žáci mají možnost se zapojit do řady projektů a soutěží v cizích jazycích, které se u nás vyučují. Pravidelně se úspěšně účastní také krajských i ústředních kol, určených pro nejlepší jazykáře z gymnázií a středních odborných škol. Zajímavými možnostmi pro zájemce je krajská soutěž v porozumění anglickému odbornému textu KONTEXT a soutěž Juvenes Translatores pro mladé překladatelské talenty v Evropské unii.

 

KTERÁ POVOLÁNÍ MŮŽE ABSOLVENT VYKONÁVAT?

Absolvent se uplatní v zaměstnaneckém poměru i jako podnikatel.

 • samostatná práce ve firmách malých a středních podnikatelů se zahraniční účastí nebo přímo v zahraničních firmách
 • ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce
 • další ekonomicko-administrativní funkce
 • pracovní pozice zejména ve výrobní a obchodní činnosti příslušného zaměření a další

 

Tento obor je dobíhající a již není možné na něj podávat přihlášky.
Byl nahrazen oborem Ekonomika a podnikání – vnitřní obchod