V současné době je diskutován legislativní záměr týkající se úpravy přijímacího řízení. Úpravy směřují jednak k možnosti elektronického podávání přihlášek, jednak k centrálnímu stanovení pořadí uchazečů, kteří jsou do střední školy přijati. Součástí navržených úprav je i navýšení počtu přihlášek ze dvou na tři (popř. až pět v případě podávání přihlášek do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou) a jejich prioritizace, res. stanovení pevného pořadí dle volby uchazeče. V případě, že bude legislativní záměr schválen, dojde nejen k procesní změně, ale i ke změně níže uvedených termínů. Bližší informace najdete na www.prihlaskynastredni.cz.

Termíny pro vypsání kritérií do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou a konzervatoří, podávání přihlášek do těchto oborů, konání talentové zkoušky a zveřejnění výsledků talentové zkoušky zůstávají v platnosti v každém případě.

 

 

TALENTOVÁ ZKOUŠKA NA UMĚLECKÉ OBORY

82-41-M/05 Grafický design
82-41-M/11 Design interiéru
82-41-M/17 Multimediální tvorba

Přihláška ke studiu na umělecké obory se podává do 30. listopadu!

 

KRITÉRIA A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ

  • úspěšné vykonání talentové zkoušky výtvarného charakteru
  • průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo za odpovídající pololetí víclétého gymnázia
  • prospěch z českého jazyka a literatury a cizího jazyka za 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo za odpovídající pololetí víclétého gymnázia
  • výsledky v odborných soutěžích (krajská a vyšší kola)
  • bonifikace za prospěch u uchazečů z víceletého gymnázia
  • bonifikace za účast a umístění v okresních, krajských, celorepublikových soutěžích a reprezentace ČR
  • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti (povinné pouze u oboru Grafický design)

Na základě řádného podání přihlášky v termínu bude uchazeči zaslána pozvánka k talentové zkoušce s harmonogramem zkoušky a s podrobnými informacemi.
V přijímacím řízení uchazeči vykonávají talentovou zkoušku. Za talentovou zkoušku může získat uchazeč max. 70 bodů, za prospěch a umístění v soutěžích může získat uchazeč max. 30 bodů. Uchazeči z víceletého gymnázia získávají bonifikace.

 

TALENTOVÁ ZKOUŠKA MÁ DVĚ ČÁSTI

1. část – vlastní talentová zkouška (dále TZ) – uchazeč prokáže talentové schopnosti v několika výtvarných disciplínách, hodnoceny jsou i domácí práce včetně povinného domácího úkolu (informace u jednotlivých oborů)
2. část – ústní pohovor s uchazečem

  

TERMÍNY TALENTOVÝ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

obor Grafický design
1. termín:   
1. část     3. 1.   a   2. část    10. – 11. 1. 2024
2. termín: 
 1. část    4. 1.   a   2. část    10. – 11. 1. 2024

obor Multimediální tvorba
1. termín:   
1. část     5. 1 a   2. část    10. – 11. 1. 2024
2. termín:   
1. část    8. 1.   a   2. část    10. – 11. 1. 2024

obor Design interiéru
1. termín:   1. část     5. 1.   a   2. část    10. – 11. 1. 2024
2. termín:   
1. část    8. 1.   a   2. část    10. – 11. 1. 2024

 

TALENTOVÁ ZKOUŠKA NA OBOR GRAFICKÝ DESIGN

Do oboru Grafický design budou uchazeči přijímáni na základě výsledků talentové zkoušky a dalších kritérií a podmínek pro přijetí.

Povinný domácí úkol uchazeč vloží do desek s domácími pracemi. Tento úkol je bonifikován v rámci hodnocení části zkoušky – domácí práce*.

Téma:  MOJE ABECEDA

Uchazeč/ka vytvoří vlastní sadu písmen od A do Z, která bude obsahovat také písmena s háčky, čárkami a kroužkem. Je možné vybrat si tvorbu sady velkých písmen, nebo malých písmen. Styl abecedy není nijak omezen a také účel písma si může autor/ka sám/sama určit. Důležitá však bude dobrá čitelnost znaků a grafické myšlení. Sada písmen bude rozmístěna na formátu A3. Všechna písmena budou provedena černě, na barevném pozadí dle volby autora/autorky. Kromě kresby všech písmen si autor/ka nechá ještě na ploše A3 místo pro jedno libovolné slovo, složené z této abecedy, aby bylo zřejmé, jak spolu písmena fungují. Doporučujeme inspirovat se existujícími abecedami, ale nekopírovat je a také písmo příliš nepřezdobit. Na zadní straně práce je možno doplnit krátký popis případného využití písma.

možné techniky: ruční / digitální kresba + malba
barevnost: barevný podklad, černá písmena
formát: A3 – ruční práce na čtvrtku A3 (nebo jiný silnější karton, možno i barevný), digitální výtisk může být na běžném kancelářském papíru A3

Hodnocena bude výtvarná, řemeslná a grafická kvalita práce včetně dodržení zadání, včetně kompozice a čitelnosti. 

 

*Domácí práce by měly obsahovat co nejširší přehled prací výtvarného charakteru, kterým se uchazeč v posledních dvou letech věnoval (nepředkládejte práce starší než 2 – 3 roky). Uchazeč předloží např. kresby, malby, ilustrace, další klasické techniky studijního i fantazijního charakteru, fotografie, skici předmětů či zvířat, grafiku, návrhy, plakáty, knižní přebaly, pohlednice, loga apod. – práce v souvislosti s oborem, který chcete studovat. Práce předložíte v deskách max. formátu A1.
Prostorové práce dodávejte pouze na fotografiích (role kreseb či maleb, keramika apod. nebudou přijímány!). 
Předložte min. 10 ks domácích prací + povinný úkol.

 

Kontaktní osoba pro talentovou zkoušku oboru Grafický design:
Mgr. Klára Vlková
vedoucí oboru Grafický design
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

TALENTOVÁ ZKOUŠKA NA OBOR DESIGN INTERIÉRU

Do oboru Design interiéru budou uchazeči přijímáni na základě výsledků talentové zkoušky a dalších kritérií a podmínek pro přijetí.

Povinný domácí úkol uchazeč vloží do desek s domácími pracemi. Tento úkol je bonifikován v rámci hodnocení části zkoušky – domácí práce*.

Téma:  POP-UP ULICE

Uchazeč dle přiloženého vzoru narýsuje šablonu pro následný řez a ohyb modelu 2 bytových domů. Pro realizaci využije silnější papír (čtvrtku) formátu A4. Šablonu doplní o vlastní návrh třetího domu, který bude sloužit jako obchod (uchazeč sám zvolí o jaký typ obchodu půjde) tak, aby fungoval při složení a zároveň esteticky a kompozičně doplnil bytové domy. K realizaci je možné využít barevné čtvrtky a různě je kombinovat. 

POP UP slozeny w

stahnout  Pop-up šablona ke stažení ZDE

Uchazeč odevzdá 3D model ulice (POP-UP), kterou vytvořil a zároveň tuto ulici 2× nakreslí včetně návrhu vzhledu obchodu na silnější papír formátu A4. Každá kresba bude z jiného pohledu. Výhodou je perspektivní kresba.

Kresebné prostředky – tužky, pastelky, propisky nebo fixy.

Celkem tedy požadujeme: 
→  1× A4 (přeložená do formátu A5) = složený prostorový POP-UP
→  2× A4 kresba ulice včetně návrhu vzhledu obchodu

Hodnocena bude kompozice, kresebná a řemeslná kvalita práce včetně dodržení zadání.

 

*Domácí práce by měly obsahovat co nejširší přehled prací výtvarného charakteru, kterým se uchazeč v posledních dvou letech věnoval (nepředkládejte práce starší než 2 – 3 roky). Uchazeč předloží např. kresby a malby studijního i fantazijního charakteru, fotografie vlastínho výrobku/interiérového doplňku, návrhy (skici) interiérů nebo interiérových doplňků, návrhy tapet, svítidel, sedacího nábytku apod. – práce v souvislosti s oborem, který chcete studovat.
Prostorové práce dodávejte pouze na fotografiích (role kreseb či maleb, keramika apod. nebudou přijímány!). 
Předložte min. 10 ks domácích prací + povinný úkol.

 

Kontaktní osoba pro talentovou zkoušku oboru Design interiéru:
MgA. Jana Toušová
vedoucí oboru Design interiéru
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

TALENTOVÁ ZKOUŠKA NA OBOR MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

Do oboru Multimediální tvorba budou uchazeči přijímáni na základě výsledků talentové zkoušky a dalších kritérií a podmínek pro přijetí.

Povinný domácí úkol uchazeč vloží do desek s domácími pracemi. Tento úkol je bonifikován v rámci hodnocení části zkoušky – domácí práce*.

Téma:  FOTOKOMIKS NA TÉMA: „AŽ MI BUDE DVACET LET“

Vaším úkolem je vytvořit inspirativní fotokomiks, který poutavým způsobem vyjádří myšlenku „Až mi bude dvacet let“. Tento fotokomiks bude zahrnovat minimálně 6 fotografií, které sami pořídíte, ale samozřejmě můžete jich použít více, pokud to příběh vyžaduje. 

Vaším cílem je vytvořit nápaditý a sugestivní příběh pomocí těchto obrázků. Váš fotokomiks by měl obsahovat různé druhy záběrů, abyste co nejlépe vyjádřili svou myšlenku. Zahrňte záběry celku, které ukážou širší kontext tématu, polodetaily, které přiblíží některé zajímavé aspekty, a detaily, které zachytí důležité momenty nebo emoce. Vaše fotografie by měly být esteticky zajímavé a kompozičně dobře promyšlené.

Můžete do svého fotokomiksu začlenit i psaný nebo tištěný text, vlastní kresby a malby, které doplní a prohloubí vaše myšlenky. 

Výsledný fotokomiks odevzdávejte ve formátu A3, a to v papírové podobě. Buďte kreativní a snažte se sdělit svůj příběh co nejúčinněji a esteticky přitažlivě.

 

*Domácí práce by měly obsahovat co nejširší přehled prací výtvarného charakteru, kterým se uchazeč v posledních dvou letech věnoval (nepředkládejte práce starší než 2 – 3 roky). Uchazeč předloží např. kresby, malby, ilustrace, další klasické techniky studijního i fantazijního charakteru, fotografie, skici předmětů či zvířat, komiksy, herní postavy, návrhy web stránek a her, scénáře, videa, filmy a animace apod. – práce v souvislosti s oborem, který chcete studovat. Práce předložíte v deskách max. formátu A1.
Prostorové práce dodávejte pouze na fotografiích (role kreseb či maleb, keramika apod. nebudou přijímány!). 
Předložte min. 10 ks domácích prací + povinný úkol.

 

Kontaktní osoba pro talentovou zkoušku oboru Multimediální tvorba:
MgA. Marek Hlaváč
vedoucí oboru Multimediální tvorba
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.