• Pravý sloupec - bílé pozadí:

  piktogramy obory AR

 • název oboru — Aranžér
 • kód oboru — 66-52-H/01
 • forma vzdělávání — denní, 3 roky
 • způsob ukončení — závěrečná zkouška
 • certifikace — výuční list

 

Tento obor nabízí rozvoj kreativity, zručnosti, výtvarného a estetického cítění. Během studia si žáci osvojí techniku aranžování výkladních skříní, interiérů i vitrín, naučí se pracovat s různými aranžerskými pomůckami a materiály, tvořit vazby z živých i suchých květin k různým příležitostem. Při tvorbě propagačních prostředků využívají grafické programy pro vektorovou i rastrovou grafiku, naučí se vytvořit např. vizitku, přání, leták, potisk trička či tašky atd. Naše dílny jsou vybaveny nejrůznějšími stroji (plotr, termotransfer, šicí stroj…). Žáci jsou vedeni k samostatnému hledání řešení daného úkolu i k práci v týmu.

Po složení závěrečných zkoušek se mohou absolventi ucházet o přijetí do nástavbových studijních oborů pro obory vzdělání s výučním listem.

 

CO ŽÁKY BĚHEM STUDIA ČEKÁ?

 • adaptační pobyt
 • lyžařský a vodácký kurz
 • semináře, přednášky, exkurze, workshopy
 • odborný výcvik v aranžérských dílnách školy i na smluvních pracovištích v reklamních agenturách, propagačních odděleních malých a středních podniků, grafických studií, floristických firmách apod.
 • oborové i neoborové soutěže
 • možnost vyjet na odbornou stáž do zahraničí v rámci programu Erasmus+ (Německo, Španělsko, Irsko, Malta, Finsko, Litva), po absolvování získají osvědčení Europass Mobility, které přispívá k lepšímu uplatnění na trhu práce
 • možnost získat certifikát mezinárodní zkoušky FIRST (B2) a PET (B1), který jim může pomoct v přijímacím řízení na nástavbové studium, také zvyšuje atraktivitu uchazeče na pracovním trhu

 

ODBORNÉ PŘEDMĚTY

ekonomika, daňová evidence, zbožíznalství, aranžování, propagace, odborné kreslení, písmo, dějiny umění, technika administrativy, aplikovaná psychologie, odborný výcvik

Více o předmětech a jejich časových dotacích se dozvíte v učebním plánu.

stahnout  učební plán 1. –3. ročník

 

KTERÁ POVOLÁNÍ MŮŽE ABSOLVENT VYKONÁVAT?

Absolvent se uplatní se v zaměstnaneckém poměru i jako podnikatel.

 • obchodní či reklamní firmy a agentury
 • grafická studia
 • floristická studia
 • a další