• Pravý sloupec - bílé pozadí:

  piktogramy obory VO

 • název oboru — Ekonomika a podnikání – vnitřní obchod
 • kód oboru — 63-41-M/01
 • forma vzdělávání — denní, 4 roky
 • způsob ukončení — maturitní zkouška
 • certifikace — vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Tento obor je vhodný pro všechny, koho zajímá ekonomika. Žáci se během studia naučí orientovat se v ekonomické a právní legislativě. Součástí studia jsou informační a multimediální technologie.

Zvládnutí obchodně-podnikatelských, účetních a administrativních činností se specializací na obchod umožňují velmi dobré uplatnění na trhu práce. Absolvent umí vést obchodní jednání, prezentovat výrobek nebo službu odběratelům, zajišťovat vedení personální a administrativní agendy, zpracovat účetnictví firmy. Také umí profesionálně jednat se zákazníkem ve dvou cizích jazycích. Během studia mají žáci také možnost vyzkoušet si práci přímo v reálném pracovním prostředí.

Absolvent má předpoklady pro vysokoškolské studium ekonomických směrů a pro vysokoškolské studium cizích jazyků.

 

CO ŽÁKY BĚHEM STUDIA ČEKÁ?

 • adaptační pobyt
 • lyžařský a vodácký kurz
 • semináře, přednášky, exkurze (např. do ČNB, …)
 • oborové i všeobecné soutěže a olympiády
 • možnost vyjet na odbornou stáž do zahraničí v rámci programu Erasmus+ (Německo, Španělsko, Irsko, Malta, Finsko, Litva), po absolvování získají osvědčení Europass Mobility, které přispívá k lepšímu uplatnění na trhu práce
 • souvislá odborná praxe na smluvních pracovištích v rozsahu přibližně 10–12 týdnů během studia 

 

ODBORNÉ PŘEDMĚTY

profesní komunikace, účetnictví, cvičení z účetnictví, ekonomika, zeměpis, právo, marketing, management, jakost zboží, technika administrativy, elektronická a písemná komunikace, aplikovaná psychologie, praxe

Více o předmětech a jejich časových dotacích se dozvíte v učebním plánu.

stahnout  učební plán 1. ročník

 

STUDIUM JAZYKŮ

Na žáka čeká studium 2 cizích jazyků (na výběr z AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ, PJ)

1. cizí jazyk – znalosti úrovně B1–B2 společného evropského referenčního rámce
2. cizí jazyk – znalosti úrovně B1 společného evropského referenčního rámce

Žáci mohou získat během studia certifikát mezinárodní zkoušky FIRST (B2) a PET (B1), který jim může pomoct v přijímacím řízení na vysokou školu, také zvyšuje atraktivitu uchazeče na pracovním trhu. Na základě tohoto certifikátu lze nahradit část maturitní zkoušky.

Žáci mají možnost zapojit se do řady projektů a soutěží v cizích jazycích, které se u nás vyučují. Pravidelně se úspěšně účastní také krajských i ústředních kol, určených pro nejlepší jazykáře z gymnázií a středních odborných škol. Zajímavými možnostmi pro zájemce je krajská soutěž v porozumění anglickému odbornému textu KONTEXT a soutěž Juvenes Translatores pro mladé překladatelské talenty v Evropské unii.

 

KTERÁ POVOLÁNÍ MŮŽE ABSOLVENT VYKONÁVAT?

Absolvent se uplatní v zaměstnaneckém poměru i jako podnikatel.

 • samostatná práce ve firmách malých a středních podnikatelů
 • ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce
 • další ekonomicko-administrativní funkce
 • pracovní pozice zejména ve výrobní a obchodní činnosti příslušného zaměření a další

 

 

informace
KURZY K JPZ A TESTY NANEČISTO
Naše škola již tradičně pořádá přípravné kurzy pro zájemce o vzdělávání v oborech Ekonomika a podnikání – cestovní ruch, Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod, Ekonomika a podnikání – vnitřní obchod. Kurzy proběhnou v únoru a březnu 2024 v rozsahu 6 tříhodinových lekcí.
Testy „NANEČISTO“ v letošním školním roce pořádat nebudeme.

VÍCE INFORMACÍ ZDE →