EKONOMICKÉ OBORY S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

piktogramy obory GD

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
CESTOVNÍ RUCH

piktogramy obory GD

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
ZAHRANIČNÍ OBCHOD

piktogramy obory GD

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
VNITŘNÍ OBCHOD

 

 

UMĚLECKÉ OBORY S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

piktogramy obory GD

GRAFICKÝ
DESIGN

piktogramy obory GD

MULTIMEDIÁLNÍ
TVORBA

piktogramy obory GD

DESIGN
INTERIÉRU

 

 

OBORY S VÝUČNÍM LISTEM

piktogramy obory GD

ARANŽÉR

piktogramy obory GD

PRODAVAČ