V současné době je diskutován legislativní záměr týkající se úpravy přijímacího řízení. Úpravy směřují jednak k možnosti elektronického podávání přihlášek, jednak k centrálnímu stanovení pořadí uchazečů, kteří jsou do střední školy přijati. Součástí navržených úprav je i navýšení počtu přihlášek ze dvou na tři (popř. až pět v případě podávání přihlášek do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou) a jejich prioritizace, res. stanovení pevného pořadí dle volby uchazeče. V případě, že bude legislativní záměr schválen, dojde nejen k procesní změně, ale i ke změně níže uvedených termínů. Bližší informace najdete na www.prihlaskynastredni.cz.

  

 

školní rok 2023/2024 — 1. kolo pro obory (názvy dle ŠVP):

Ekonomika a podnikání – cestovní ruch,
Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod
Ekonomika a podnikání – vnitřní obchod

 

Přihláška

Podmínkou je řádně vyplněná a v termínu stanoveném novou vyhláškou podaná přihláška (Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu není vyžadováno). 

 

Jednotná přijímací zkouška

Uchazeči konají jednotné přijímací zkoušky (viz prijimacky.cermat.cz), budou skládat písemné testy ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace:

 →   1. řádný termín – 12. dubna 2024     (náhradní termín 29. dubna 2024)

 →   2. řádný termín – 15. dubna 2024    (náhradní termín 30. dubna 2024)

 

Kritéria přijímacího řízení

 • průměr z celkového prospěchu v 2. pololetí předposledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (max. 12 bodů) ⃰⃰
  a 1. pololetí posledního ročníku, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (max. 12 bodů)
 • prospěch z matematiky, českého jazyka a literatury a cizího jazyka v 2. pololetí předposledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (max. 12 bodů) ⃰
  a prospěch z matematiky, českého jazyka a literatury a cizího jazyka v 1. pololetí posledního ročníku, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (max. 12 bodů)
 • bonifikace žáků z odpovídajícího ročníku osmiletých a šestiletých gymnázií
 • účast a umístění v okresních, krajských, celorepublikových soutěžích a reprezentace ČR (max. 4 body)
 • výsledky centrálně zadávaných jednotných testů ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura (max. 50 bodů)
  a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace (max. 50 bodů)

 ⃰  Pokud se bude jednat o 2. pololetí ve školním roce 2019/2020, bude nahrazeno 1. pololetí. 8. ročníku ZŠ, neboť je stanoveno, že v souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 nesmí být hodnocení za 2. pololetí 2019/2020 součástí kritérií.

 

Uchazeči – cizinci

Uchazeč, který získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, může v souladu § 20 odst. 4 školského zákona požádat o prominutí písemného testu jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Znalost českého jazyka bude ověřena rozhovorem.

 Žádost o prominutí testu jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2024/2025 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.
Bližší informace najdete ZDE.

 Žádost o konání testu jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematiky a její aplikace v ukrajinském jazyce

 

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami

Úpravu podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky lze uplatnit pouze na základě doporučení vydaného školským poradenským zařízením, které uchazeč odevzdá společně s přihláškou ke střednímu vzdělávání.

 

Výsledkové listiny

Přijato bude maximálně 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů do oboru Ekonomika a podnikání – vnitřní obchod, maximálně 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů do oboru Ekonomika a podnikání – cestovní ruch, maximálně 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů do oboru Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod. Výsledkové listiny budou zveřejněny na našich webových stránkách ZDE a na nástěnce ve vestibulu školy. 

 

Další kola přijímacího řízení

Po ukončení 1. kola přijímacího řízení může ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.

 

 

Kontaktní pracovník pro přijímací řízení:

Mgr. Lenka Široká
tel.: 377 183 614
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.