• Pravý sloupec - bílé pozadí:

  obory eko

Více informací najdete na www.prihlaskynastredni.cz.

 

1. kolo přijímacího řízení

Obory (názvy dle ŠVP):

63-41-M/01   Ekonomika a podnikání – cestovní ruch
63-41-M/01   Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod
63-41-M/01   Ekonomika a podnikání – vnitřní obchod

 

Přihláška

Podmínkou je řádně vyplněná a do 20. února podaná přihláška (Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu není vyžadováno). Způsoby podání přihlášky jsou popsány na www.prihlaskynastredni.cz.

→ Přihláška ke vzdělávání na SŠ 2024 (soubor PDF)
→ Přihláška ke vzdělávání na SŠ 2024 (soubor Excel)
→ Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (soubor PDF)
→ Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (soubor Excel)

 

Jednotná přijímací zkouška

Uchazeči konají jednotné přijímací zkoušky (viz prijimacky.cermat.cz), budou skládat písemné testy ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace:

 →   1. řádný termín – 12. dubna 2024     (náhradní termín 29. dubna 2024)

 →   2. řádný termín – 15. dubna 2024    (náhradní termín 30. dubna 2024)

 

Kritéria přijímacího řízení

 • průměr z celkového prospěchu v 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo za odpovídající pololetí víceletého gymnázia   (max. 12 bodů) ⃰
 • průměr z celkového prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo za odpovídající pololetí víceletého gymnázia   (max. 12 bodů)
 • prospěch z matematiky v 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo za odpovídající pololetí víceletého gymnázia   (max. 4 body) ⃰
 • prospěch českého jazyka a literatury v 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo za odpovídající pololetí víceletého gymnázia   (max. 4 body)*
 • prospěch cizího jazyka v 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo za odpovídající pololetí víceletého gymnázia   (max. 4 body)*
 • prospěch z matematiky v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo za odpovídající pololetí víceletého gymnázia   (max. 4 body)
 • prospěch českého jazyka a literatury v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo za odpovídající pololetí víceletého gymnázia   (max. 4 body)
 • prospěch cizího jazyka v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo za odpovídající pololetí víceletého gymnázia   (max. 4 body)
 • účast a umístění v okresních, krajských, celorepublikových soutěžích a reprezentace ČR   (max. 4 body; termín pro doložení: 30. 4.)
 • výsledek centrálně zadávaných jednotných testů ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura   (max. 50 bodů)
 • výsledek centrálně zadávaných jednotných testů ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace   (max. 50 bodů)

 ⃰  Pokud se bude jednat o 2. pololetí ve školním roce 2019/2020, bude nahrazeno 1. pololetím 8. ročníku ZŠ, neboť je stanoveno, že v souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 nesmí být hodnocení za 2. pololetí 2019/2020 součástí kritérií.

 

Pomocná kritéria při rovnosti bodů

Při rovnosti bodů v celkovém pořadí bude dána přednost uchazeči,

 • který dosáhl vyššího počtu bodů za  jednotné přijímací zkoušky;
 • který dosáhl vyššího počtu bodů za prospěch z matematiky v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ;
 • který dosáhl vyššího počtu bodů za prospěch z českého jazyka a literatury v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ;
 • který dosáhl vyššího počtu bodů za prospěch z cizího jazyka v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ;
 • který dosáhl vyššího počtu bodů za celkový prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

Pomocná kritéria budou použita ve výše uvedeném pořadí.

Všichni uchazeči (zákonní zástupci uchazeče) mají právo se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, seznámit s podklady před zveřejněním výsledkové listiny přijímacího řízení ke vzdělávání na střední škole, a to ve dnech 10. května 2024, 13. května 2024 a 14. května 2024, vždy od 8:00 do 10:00 hodin, v sekretariátu školy (1. patro).

 

→ V přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024 pro obor Ekonomika a podnikání – cestovní ruch se poslední přijatý uchazeč umístíl na 63. místě s 94 body (JPZ 58 bodů, ZŠ 36 bodů).

→ V přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024 pro obor Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod se poslední přijatý uchazeč umístíl na 69. místě s 89 body (JPZ 46 bodů, ZŠ 43 bodů).

→ V přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024 pro obor Ekonomika a podnikání – vnitřní obchod se poslední přijatý uchazeč umístíl na 57. místě s 60,5 body (JPZ 36 bodů, ZŠ 24,5 bodů).

 

 

Uchazeči – cizinci

Uchazeč, který získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, může v souladu § 20 odst. 4 školského zákona požádat o prominutí písemného testu jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Znalost českého jazyka bude ověřena rozhovorem.

Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb.  se na jejich žádost promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka škola ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

 Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce pro uchazeče s dočasnou ochranou (soubor PDF)
 Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce pro uchazeče s dočasnou ochranou (soubor Excel)

 

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami

Úpravu podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky lze uplatnit pouze na základě doporučení vydaného školským poradenským zařízením, které uchazeč odevzdá společně s přihláškou ke střednímu vzdělávání.

 

Výsledkové listiny

Přijato bude maximálně 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů do oboru Ekonomika a podnikání – vnitřní obchod, maximálně 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů do oboru Ekonomika a podnikání – cestovní ruch, maximálně 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů do oboru Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod. Výsledkové listiny budou zveřejněny 15. května na našich webových stránkách ZDE a na nástěnce ve vestibulu školy. 

 

Další kola přijímacího řízení

Po ukončení 1. kola přijímacího řízení může ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.

 

 

Kontaktní pracovník pro přijímací řízení:

Mgr. Lenka Široká
tel.: 377 183 614
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.