• Pravý sloupec - bílé pozadí:

  piktogramy obory PR

 • název oboru — Prodavač
 • kód oboru — 66-51-H/01
 • forma vzdělávání — denní, 3 roky
 • způsob ukončení — závěrečná zkouška
 • certifikace — výuční list

 

Během studia tohoto oboru se naučí žáci naučí vše, co je potřeba k obsluze obchodu – zajišťovat a nákup zboží, přejímka zboží, skladování a ošetřování, kvalifikovaně představit a prodat zákazníkovi zboží různých sortimentních skupin atd. Absolvent umí kultivovaně komunikovat se zákazníkem i obchodními partnery i v jednom cizím jazyce, ovládá práci s pokladnami, umí přijímat hotovostní a bezhotovostní platby, vést písemnosti i doklady a řešit reklamace v souladu s platnou legislativou. Také ovládá základní propagační a aranžérské činnosti spojené s vystavováním a prodejem zboží. Orientuje se také v platných zákonech, předpisech a nařízeních týkající se obchodní problematiky.

Po složení závěrečných zkoušek se mohou absolventi ucházet o přijetí do nástavbových studijních oborů pro obory vzdělání s výučním listem.

 

CO ŽÁKY BĚHEM STUDIA ČEKÁ?

 • adaptační pobyt
 • lyžařský a vodácký kurz
 • semináře, přednášky, exkurze, workshopy
 • odborný výcvik ve školní prodejně nebo na smluvních pracovištích
 • možnost vyjet na odbornou stáž do zahraničí v rámci programu Erasmus+ (Německo, Španělsko, Irsko, Malta, Finsko, Litva), po absolvování získají osvědčení Europass Mobility, které přispívá k lepšímu uplatnění na trhu práce
 • možnost získat certifikát mezinárodní zkoušky FIRST (B2) a PET (B1), který jim může pomoct v přijímacím řízení na nástavbové studium, také zvyšuje atraktivitu uchazeče na pracovním trhu

 

ODBORNÉ PŘEDMĚTY

ekonomika, daňová evidence, zbožíznalství, obchodní provoz, propagace, technika administrativy, aplikovaná psychologie, odborný výcvik

Více o předmětech a jejich časových dotacích se dozvíte v učebním plánu.

stahnout  učební plán 1. –3. ročník

 

KTERÁ POVOLÁNÍ MŮŽE ABSOLVENT VYKONÁVAT?

Absolvent se uplatní v zaměstnaneckém poměru i jako podnikatel.

 • vedoucího oddělení nebo prodejní jednotky
 • obsluha prodejny
 • další ekonomicko-administrativní funkce