Výsledková listina přijatých a nepřijatých uchazečů na obory: 

Aranžér
Prodavač

 

Výsledkové listiny budou zveřejněny 24. dubna 2023 v 10.00 hodin školy a na vývěsce ve vestibulu školy v Nerudově ul. 33. Dle zákona č. 472/2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebude přijatým uchazečům vydáno rozhodnutí o přijetí, ředitelka školy pouze zveřejní seznam přijatých uchazečů.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zák. zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. 10. května 2023

Zápisový lístek zašlete prostřednictvím České pošty nebo vhoďte do označené schránky ve vestibulu školy.

 

Rozhodnutí o nepřijetí bude uchazečům odesláno dne 24. dubna 2023 prostřednictvím České pošty.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí můžete podat do 3 dnů od doručení rozhodnutí na adresu školy: Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Nerudova 33, 301 00 Plzeň.

Po ukončení 1. kola přijímacího řízení může ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.

 

Výsledky ke stažení zde: