Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 

  • Ekonomika a podnikání – cestovní ruch
  • Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod
  • Ekonomika a podnikání – vnitřní obchod

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a v daném oboru vzdělávání potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy – zaslat poštou nebo osobně odevzdat v sekretariátu (7 – 15 h) nebo ve vrátnici školy (7 do 18 h) – nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tzn. do 17. května.  

Rozhodnutí o nepřijetí si mohou zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů vyzvednout 2. května od 11 do 17 h a 3. května od 7 do 17 h v knihovně školy. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána prostřednictvím České pošty na adresu zletilých uchazečů nebo zákonných zástupců nezletilých uchazečů.

Nepřijatí uchazeči se mohou odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky školy ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje a to do 3 dnů od doručení nebo převzetí rozhodnutí.

 

 

Výsledky ke stažení zde: