Výborných výsledků dosáhly naše studentky v krajském kole Soutěže v cizích jazycích, které se konalo 24. března 2023. Jedná se o náročnou soutěž vyhlašovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jejíchž krajských kol se tradičně účastní nejlepší jazykáři z celého Plzeňského kraje – výherci školních a okresních kol. Součástí soutěže je poslech s porozuměním, konverzace se členy soutěžní poroty na různá témata, řešení jazykových situací i znalosti reálií.

Naše studentka Eliška Aloyová z 2. CR zvítězila v ruštině v kategorii SŠ I a bude reprezentovat žáky gymnázií a dalších středních škol Plzeňského kraje v ústředním kole.

Také v kategorii RJ SŠ II soutěžila studentka naší školy Pavla Kubátová ze 4. ZO, která se umístila na velmi pěkném 2. místě v Plzeňském kraji.

Srdečně blahopřejeme, děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a Elišce přejeme hodně úspěchů i štěstí v celostátním kole!

 

Mgr. Hana Kubálková