V úterý 11. dubna 2023 se konalo krajské kolo soutěže v anglickém jazyce. V kategorii III. C, která je určena žákům 1. až 3. ročníků středních odborných škol, zvítězil Matěj Jan Johansson2. MI a zajistil si tak postup do ústředního celostátního kola.

Cílem této soutěže je především rozvíjet zájem žáků o studium anglického jazyka, posilovat jejich motivaci ke studiu a zvyšovat úroveň komunikativního ovládání cizího jazyka. Soutěž hodnotí schopnost žáků použít cizí jazyk v komunikaci s rodilými mluvčími a využít cizího jazyka jako prostředku ke sdílení informací.

Po úvodním vyřazovacím kole, které obsahovalo poslechovou a lexikálně-gramatickou část, Matěj postoupil do finále, ve kterém prokázal, že mu nic z výše uvedeného rozhodně nechybí, a svým suverénním výkonem přesvědčil porotu složenou ze dvou rodilých mluvčích o svých skvělých komunikativních dovednostech.

Gratulujeme a přejeme mnoho zdaru v ústředním kole.

 

Mgr. Kateřina Zajícová