Informační schůzky pro rodiče a žáky budoucích prvních ročníků se budou konat ve středu 14. června 2023 od 16.00 hodin v budově školy v Plzni, Nerudova 33.

Rozpis učeben pro jednotlivé obory je v níže uvedené tabulce. 

Informační schůzka – 14. červen 2023

OBOR

UČEBNA

Grafický design

18  (3. patro)

Multimediální tvorba

Design interiéru

15  (3. patro)

Ekonomika a podnikání – cestovní ruch

12  (2. patro)

Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod

7  (1. patro)

Ekonomika a podnikání – vnitřní obchod

5  (1. patro)

Aranžér

Prodavač

3  (přízemí)