16. a 17. března proběhl tradiční dvoudenní vzdělávací seminář v Terezíně pro zájemce z řad žáků naší školy. Seminář začal úvodní přednáškou, která nám přiblížila problematiku holocaustu a s ním spojená protižidovská opatření v dobách Protektorátu Čechy a Morava za 2. světové války. Právě Terezín se tehdy v letech 1941–1945 stal shromažďovacím ghettem pro příslušníky židovské menšiny. Po přednášce následovala téměř čtyřhodinová prohlídka města a poznání řady lidských osudů na autentických místech, jako jsou budova školy, Magdeburská kasárna, tajná modlitebna, krematorium a další prostory, které nám – stejně jako mnoha dalším návštěvníkům – připomínají, že z historie je třeba se poučit.

Po večeři jsme pak využili možnosti navštívit podzemí terezínské pevnosti a připomenout si i původní účel jejího vzniku koncem 18. století. Poutavý výklad ve spojení s dobrodružstvím v temných chodbách byl vítaným odlehčením. 

Druhý den ráno nás čekala prohlídka tzv. Malé pevnosti, která sloužila již v době rakousko-uherské monarchie jako vězení. Stejného využití se jí dostalo i v období let 1939–1945, kdy zde byla věznice pražského gestapa. Odpoledne pro nás byl připraven workshop Školákem v protektorátu, který rozšířil naše znalosti a ukázal nám, jak důležité je také v dnešní době umět pracovat s informacemi. Celý program semináře nám připomněl, proč se učíme dějepis a jak moc nám může být jeho znalost prospěšná v každodenním životě.

 

terezin 2023 (1) w

 

terezin 2023 (2) w

 

terezin 2023 (4) w

 

terezin 2023 (6) w

 

terezin 2023 (9) w

 

terezin 2023 (16) w

 

terezin 2023 (17) w

 

terezin 2023 (19) w

 

terezin 2023 (20) w

 

terezin 2023 (22) w