Prosím, věnujte pozornost tiskové zprávě k průběhu přijímacích, závěrečných a maturitních zkoušek ve  školním roce 2019–20. 
S plným zněním této zprávy se můžete seznámit v níže uvedeném odkazu, kromě toho je uveřejněna na webu ministerstva školství a na www.novamaturita.cz.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni