Dne 13. listopadu proběhnou v budově školy v Nerudově ulici 33 v době od 16:30 do 18:00 hodin konzultace o prospěchu a chování žáků (přehled umístění učitelů bude na nástěnce v 1. patře) za 1. čtvrtletí šk. roku 2019/2020. Od 15:45 hodin se budou konat třídní schůzky těchto tříd:TŘÍDA

 OBOR      

UČEBNA

TŘ. UČITEL

ČAS

1.A

ARANŽÉR
PRODAVAČ

2

Mgr. J. Šlaisová

15:45-16:15

1.VO

EKONOMIKA VNITŘNÍHO OBCHODU

14

Ing. J. Lauseckerová

15:45-16:15

2.VO

EKONOMIKA VNITŘNÍHO OBCHODU

15

Ing. I. Kapicová

15:45-16:15

1.CR

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – CESTOVNÍ RUCH

12

Mgr. L. Marková

15:45-16:15

1.ZO

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – ZAHRANIČNÍ OBCHOD

11

Mgr. K. Havrdová

15:45-16:15

2.ZO

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – ZAHRANIČNÍ OBCHOD

18

Ing. M. Dyntarová

15:45-16:15

1.GD

GRAFICKÝ DESIGN

6

Mgr. M. Hromířová

15:45-16:15

2.GD

GRAFICKÝ DESIGN

5

Mgr. H. Prosková

15:45-16:15

         

4.GD

GRAFICKÝ DESIGN

7

Mgr. T. Němejc

15:45-16:15

1.MI

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

DESIGN INTERIÉRU

8

Mgr. L. Korec

15:45-16:15

2.MI

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

DESIGN INTERIÉRU

21

MgA. M. Hlaváč

15:45-16:15

3.MI

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

DESIGN INTERIÉRU

20

Mgr. J. A. Brosch

15:45-16:15