Tradiční výměnný pobyt žáků a učitelů naší německé partnerské školy Stoy-Schule se konal u nás v Plzni letos v únoru 2020 už po jedenácté. Tématy společného projektu byly tentokráte národní identity, interkulturní komunikace a evropská identita. Žáci zpracovávali témata ve skupinách, ve smíšených mezinárodních týmech pod vedením českých i německých učitelů. Nedílnou součástí edukačních aktivit byl také kulturně historický program v Plzni a v Praze a také společný sportovní večer.

Tschechien + Deutschland