V letošním školním roce pořádala naše škola již 24. ročník mezinárodní soutěže REGION 2020. Soutěž je určená žákům oborů zaměřených na cestovní ruch, vnitřní obchod, žákům uměleckých oborů a žákům oborů vzdělání s výučním listem Aranžér a Prodavač. Proběhla ve dnech 28. a 29. ledna 2020.

Soutěž se konala ve třech kategoriích:

  • SOUTĚŽ ŽÁKŮ V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH OBORŮ ARANŽÉR A PRODAVAČ
  • SOUTĚŽ ŽÁKŮ V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH UMĚLECKÝCH OBORŮ
  • SOUTĚŽ ŽÁKŮ V ODBORNÝCH ZNALOSTECH OBORŮ ZAMĚŘENÝCH NA CESTOVNÍ RUCH