Projektové dny probíhají v letošním školním roce ve dnech 22. a 23. října. Žáci si podle svého zájmu zvolili aktivity, které pro ně vyučující připravili. Mohou se účastnit exkurzí, komentovaných prohlídek, přednášek a besed s odborníky z praxe, zapojit se do kreativních, jazykových, ekologických, polytechnických workshopů či změřit svoje síly ve sportovních turnajích.