Uchazečům, kteří budou konat jednotné přijímací zkoušky na naší škole (tzn. mají naši školu uvedenou na 1. místě na přihlášce ke vzdělávání ve SŠ), byly 19. května na emailové adresy uvedené v přihlášce  rozeslány z IS CERTIS pozvánky ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky, která se koná 8. června.

Dále byl těmto uchazečům zaslán email s dalšími  informacemi k přijímacímu řízení (s přílohami: Harmonogram jednotných přijímacích zkoušek, Čestné prohlášení, Organizace jednotných přijímacích zkoušek, Přijímací řízení pro šk. rok 2020/2021). Uchazečům, kteří na naší škole jednotné přijímací zkoušky konat nebudou, byl zaslán email s informacemi k přijímacímu řízení (s přílohou Přijímací řízení pro šk. rok 2020/2021).