pro obor

Ekonomika vnitřního obchodu a (název dle ŠVP)

 

Počet volných míst: 7.

Podmínkou je řádně vyplněná a v termínu (do 30. června) podaná přihláška (vč. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu).

Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 3 a) školského zákona o nekonání školní přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou Ekonomika vnitřního obchodu pro školní rok 2020/2021 a stanovila následující kritéria:

  • průměr z celkového prospěchu v 2. pololetí 8. ročníku. ZŠ (max. 14 bodů) a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (max. 14 bodů)
  • prospěch z matematiky, českého jazyka a literatury a cizího jazyka v 2. pololetí 8. ročníku. ZŠ (max. 12 bodů)  a prospěch z matematiky, českého jazyka a literatury a cizího jazyka  v 1. pololetí 9. ročníku. ZŠ (max. 12 bodů)
  • bonifikace žáků z odpovídajícího ročníku osmiletých a šestiletých gymnázií

  • účast a umístění v okresních, krajských, celorepublikových soutěžích a reprezentace ČR (max. 4 bodů)
  • výsledky centrálně zadávaných jednotných testů ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura (max. 50 bodů) a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace (max. 50 bodů)

V přijímacím řízení může uchazeč získat max. 156 bodů.

Uchazeči (pod registračními čísly = evidenční číslo přihlášky) se ve výsledkových listinách řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů za centrálně zadávané jednotné testy. Registrační čísla budou uchazečům zaslána emailem nebo sdělena telefonicky.

Výsledkové listiny budou zveřejněny 3. července v 10.00 na www školy.

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tzn. 20. července.

Pozn. Uchazeči, kteří podali přihlášku ke vzdělávání na naši školu již v 1. kole přijímacího řízení, nebudou dokládat výsledky z jednotných testů a lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.

 

Kontaktní pracovník pro přijímací řízení:

Mgr. Lenka Široká
tel. 377 183 614
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.