pro obor Prodavač

Počet volných míst: 4.

Podmínkou je řádně vyplněná a v termínu (do 30. června) podaná přihláška (vč. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu).

V souladu s § 60 odst. 3a) školského zákona rozhodla ředitelka školy o nekonání školní přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení pro výše uvedený obor. Uchazeči o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání s výučním listem Prodavač pro školní rok 2020/2021 budou přijati dle kritérií přijímacího řízení. Ředitelka školy stanovila následující kritéria:

pro obor Prodavač (uchazeč může získat v přijímacím řízení max. 24 bodů)

  • průměr z celkového prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ (max. 10 bodů)
  • průměr z celkového prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (max. 10 bodů)
  • bonifikace žáků za umístění v okresních, krajských a celorepublikových soutěžích (max. 4 body)

Uchazeči (pod registračními čísly = evidenční číslo přihlášky) se ve výsledkových listinách řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. Registrační čísla budou uchazečům zaslána emailem nebo sdělena telefonicky.

Výsledkové listiny budou zveřejněny 3. července v 10.00 na www školy.

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tzn. 20. července.

Kontaktní pracovník pro přijímací řízení:

Ing. Ivana Lisnerová
tel. 377 183 612
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.