V souvislosti s pokynem MŠMT o možnosti obnovy výuky na středních školách od 8. 6. 2020 rozhodlo vedení školy o pokračování individuálních konzultací pro žáky nižších ročníků. Konzultace začaly 1. 6. 2020 a budou pokračovat od 9. 6. 2020. Učitelé si mohou zvát žáky ke kontrole zadaných úkolů, kontrole přípravy apod. Klasifikace za 2. pololetí bude uzavřena v posledním červnovém týdnu 2020.
K hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku vydalo MŠMT: