Dovolte mi Vás informovat, že zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, dnes vyšel ve Sbírce zákonů. 

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym

V současné chvíli probíhá na MŠMT příprava prováděcích vyhlášek. Po jejich vydání Vás budeme informovat o konkrétních organizačních a technických podrobnostech. Do té doby, prosím, mějte trpělivost.