Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň zajišťuje vzdělávání dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky posledních ročníků střední školy za účelem přípravy na závěrečnou nebo maturitní zkoušku, a to od 11. do 22. května 2020 (viz přílohy: Příprava k MZ, Příprava k ZZ, Bližší informace k přípravě na maturitní a závěrečnou zkoušku, Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění)