Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Organizace školního roku 2022/2023

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

1. 9. 2022 – 30. 6. 2023

1. září 2022

Zahájení školního roku
– 1. ročník – 8.00 hodin
– 2. – 4. ročník – 10.00 hodin

1. pololetí

1. 9. 2022 – 31. 1. 2023

2. pololetí

1. 2. 2023 – 28. 4. 2023 – 4. CR, 4. ZO, 4. VO, 4. GD, 4. MI
1. 2. 2023 – 1. 6. 2023 – 3. A
1. 2. 2023 – 30. 6. 2023
    – 1. + 2. roč. oborů vzdělání s VL
    – 1. – 3. roč. oborů vzdělání s MZ

 

TERMÍNY UKONČENÍ KLASIFIKACE A DOCHÁZKY

24. 1. 2023

všechny obory vzdělání

26. 4. 2023

třídy 4. CR, 4. ZO, 4. VO, 4. GD, 4. MI

30. 5. 2023

třída 3. A

26. 6. 2023

1. + 2. ročníky oborů vzdělání s výučním listem a 1.–3. roč. oborů
vzdělání s maturitní zkouškou

28. – 29. 6. 2023

program s třídou

 

SOUVISLÁ PRAXE

podzim 2022

12. 9. – 30. 9. 202212. 9. – 23. 9. 2022 

2. – 4. roč
Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod,
Ekonomika a podnikání – cestovní ruch, Ekonomika vnitřního obchodu

Multimediální tvorba, Design interiérů třída – 4. MI

 jaro 2023

22. 5 – 2. 6. 2023

1. – 3. roč
Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod
Ekonomika a podnikání – cestovní ruch
Ekonomika vnitřního obchodu

14. – 28. 6. 2023

Grafický design – třída 3. GD
Multimediální tvorba, Design interiérů – třída 3. MI

 

ODBORNÝ VÝCVIK

Ekonomika vnitřního obchodu

1. VO – čtvrtek

2. VO – pátek

3. VO – úterý

4. VO – 3 h dle rozvrhu

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY A KONZULTACE O PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ

23. 11. 2022

od 15.30 h – společná schůzka třídních učitelů s rodiči
16.30 – 18.00 h – konzultace o prospěchu

4. 4. 2023

od 15.30 h – společná schůzka třídních učitelů s rodiči
16.30 – 18.00 h – konzultace o prospěchu

 

INFORMAČNÍ SCHŮZKA RODIČŮ ŽÁKŮ BUDOUCÍCH PRVNÍCH ROČNÍKŮ

14. 6. 2023    od 16.00 h

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

4. 11. 2022

14.00 – 18.00 h

27. 1. 2023

14.00 – 18.00 h

 

PRÁZDNINY

Podzimní

středa 26. 10. 2022 a čtvrtek 27. 10. 2022

Vánoční

23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 (vyučování začne úterý 3. ledna 2023)

Pololetní

pátek 3. 2. 2023 

Jarní

13. – 19. 2. 2023

Velikonoční

čtvrtek 6. 4. 2023, Velký pátek 7. 4. 202, Velikonoční pondělí 10. 4. 2023

Hlavní

1. 7. – 3. 9. 2022

 

ADAPTAČNÍ PROGRAMY/POBYTY

1. – 2. 9. 2022

1. CR, 1. ZO, 1. VO, 1. A, 1. P

5. – 6. 9. 2022

1. GD, 1. MI

 

VÁNOČNÍ BRUSLENÍ

21. 12. 2022

 

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU

22. 12. 2022

 

LYŽAŘSKÝ KURZ 

bude upřesněn

 

VODÁCKÝ KURZ

28. – 29. 6. 2023

 

KRAJINÁŘSKÝ KURZ

3. GD

5. – 9. 9. 2022

3. MI

12. – 16. 9. 2022

1.GD, 1. MI

22. – 26. 5. 2023

 

PROJEKTOVÉ DNY

18. – 19. 4. 2023

 

 

PLÁNOVANÉ TERMÍNY 2022/23 – MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Společenskovědní projekt v rámci mezinárodní spolupráce

Společná Evropa očima mladých

8. 9.  – 10. 9. 2022 – 40 žáků + Mgr. Klesová, Mgr. Kubálková, Mgr. Nováková

 

Praktické stáže Erasmus+ krátkodobé

Jena

11. 9. – 1. 10. 2022 – 24 žáků + Mgr. Kubálková

Málaga

13. 9. – 1. 10. 2022 – 14 žáků + Mgr. Nováková
(12. 9. řízená příprava na stáž ve škole)

Cork

11. 9. – 30. 9. 2022 – 20 žáků + Mgr. Kopecký

Malta

10. 9. – 1. 10. 2022 – 16 žáků + Mgr. Béjar López

Malta
(náhrada za Vilnius)

skupina Litva přesunuta z bezpečnostních důvodů na Maltu
17. 9. – 8. 10. – 8 žáků + Mgr. Korec

18. 9. – 30. 9. 2022

praktická stáž slovenských žáků Spojené školy Detva (části OA) v Plzni

 

Mezinárodní projekt Erasmus+ KA2

31. 10.  5. 11. 2022 – KA2

Přírodní dědictví společně
výměnný edukační pobyt v Jeně – Mgr. Klesová, Mgr. Kubálková, Mgr. Brosch a Mgr. Béjar López

23. – 28. 4. 2023

Plánovaný pobyt německých žáků a pedagogů v Plzni a společný vzdělávací program v ČR

 

Erasmus Days na naší škole

13. 10. 2022 od 14.30 h v přízemí školní budovy v Nerudově ulici

 

Společenskovědní program a besedy s pamětníkem (zejm. pro 1. ročníky)

24. 11. a 25. 11. 2022

 

Společenskovědní seminář žáků v Památníku Terezín

16. – 17. 3. 2023 (příprava vyučující D a ON, pedagogický dohled bude upřesněn)

 

Společenskovědní seminář žáků v Památníku Osvětim

26.  29. 6. 2023 (v příp. získání finanční podpory projektu, příprava vyučující D a ON, pedagogický dohled bude upřesněn)

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

na obory vzdělání s maturitní zkouškou – Ekonomika a podnikání, Ekonomika vnitřního obchodu (zajišťuje L. Široká)

na obory vzdělání s maturitní zkouškou – Grafický design, Design interiérů, Multimediální tvorba (zajišťuje K. Vlková)

na obory vzdělání s výučním listem – Prodavač, Aranžér (zajišťuje I. Lisnerová)

 

TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – TERMÍNY

obor Grafický design

1. termín:   1. část     4. 1.   a   2. část    11. – 12. 1. 2023

2. termín:   1. část    5. 1.   a   2. část    11. – 12. 1. 2023

obor Multimediální tvorba

1. termín:   1. část     6. 1.   a   2. část    11. – 12. 1. 2023

2. termín:   1. část    9. 1.   a   2. část    11. – 12. 1. 2023

obor Design interiérů

1. termín:   1. část     6. 1.   a   2. část    11. – 12. 1. 2023

2. termín:   1. část    9. 1.   a   2. část    11. – 12. 1. 2023

 

 

PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM

1. skupina

PONDĚLÍ od 17.00 do 19.00 h (Nc) – uč. BA 
(7. 11., 14. 11., 21. 11., 28. 11. a 5. 12. 2022)

2. skupina

PONDĚLÍ od 17.00 do 19.00 h (Kc) – uč. BK 
(7. 11., 14. 11., 21. 11., 28. 11. a 5. 12. 2022)

3. skupina

STŘEDA od 16.00 do 18.00 h (Hl) – uč. BK 
(9. 11., 16. 11., 30. 11., 7. 12. a 14. 12. 2022)

4. skupina

ČTVRTEK od 15.00 do 17.00 h (Ba) – uč. BA 
(10. 11., 24. 11., 1. 12., 8. 12. a 15. 12. 2022)

5. skupina

ČTVRTEK od 17.15 do 19.15 h (Ba) – uč. BA 
(10. 11., 24. 11., 1. 12., 8. 12. a 15. 12. 2022)

6. skupina

ČTVRTEK od 17.00 do 19.00 h (Ph) – uč. BK 
(10. 11., 24. 11., 1. 12., 8. 12. a 15. 12. 2022)

 

PŘÍPRAVNÉ KURZY ČJ A M

leden – březen 2023

termín bude upřesněn

 

 

KLAUZURNÍ KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY

22. 5. – 2. 6. 2023

1. GD, 1. MI, 2. GD, 2. MI, 3. GD a 3. MI

 

Pro 4. ročníky – 4. GD a 4. MI

4. GD

– vyhlášení tématu 5. 12. 2022

Termín:
12. a 13. 12. 2022 – realizace klauzurní práce
14. 12. 2022 – ústní prezentace práce 

4. MI/MT

– vyhlášení tématu 20. 9. 2022

Termín:
do 9. 12. 2022 – odevzdání práce 
14. 12. 2022 – ústní prezentace práce

4. MI/DI

– vyhlášení tématu 5. 12. 2022

Termín:
12. 12. 2022 – realizace klauzurní práce
14. 12. 2022 – ústní prezentace práce 

 

 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V NÁHRADNÍM TERMÍNU

Písemná závěrečná zkouška

1. 9. 2022

Praktické závěrečné zkoušky

2. 9. 2022 (Prodavač)

2. 9. – 8. 9. 2022 (Aranžér)

Ústní závěrečné zkoušky

9. 9. 2022

 

 

MATURITNÍ OPRAVNÉ ZKOUŠKY A ZKOUŠKY V NÁHRADNÍM TERMÍNU

Didaktické testy

1. 9. – 6. 9. 2022

Praktická MZ

25. 8. – 31. 8. 2022

Písemné práce profilové části MZ - PP ČJL, PP AJ

7. 9. 2022

Ústní MZ

14. 9. – 15. 9. 2022

 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2023

– třídy: 4. CR, 4. ZO, 4. VO, 4. GD, 4. MI
– dle harmonogramu společné části maturitní zkoušky stanovené Cermatem

Písemné práce z českého jazyka a literatury
a cizího jazyka

PP ČJL, PP nepovinný CJ:  13. 4. 2023 

PP CJ:  14. 4. 2023

Didaktické testy a písemné práce

2. – 5. 5. 2023
(konkrétní termín bude stanoven)

Praktické maturitní zkoušky

4. CR:  9. 5. 2023 

4. ZO:  10. 5. 2023

4. VO:  11. 5. 2023

4. MI:  9. 5. – 19. 5. 2023 + obhajoba 5. 6. 2023

4. GD:  9. 5. – 19. 5. 2023 + obhajoba 29. 5. 2023

Studijní volno

4. CR, 4. VO, 4. ZO:  15. 5. – 19. 5. 2023

4. GD, 4. MI:  22. 5. – 26. 5. 2023

Ústní maturitní zkoušky

4. CR, 4. ZO:  22. 5. – 26. 5. 2023 

4. VO:  29. 5. – 1. 6. 2023

4. GD:  30. 5. – 2. 6. 2023    

4. MI:  29. 5. – 1. 6. 2023   

 

 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2023

– třída 3. A

Písemná část

1. 6. 2023

Praktická část

5. – 8. 6. 2023 (Aranžér)
2. – 8. 6. 2023 (Prodavač)

Studijní volno

9. – 15. 6. 2023 (Aranžér)
9. – 14. 6. 2023 (Prodavač)

Ústní část

16. 6. 2023 (Aranžér)
15. 6. 2023 (Prodavač)

 

 

oko