Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Organizace školního roku 2018/2019

Školní rok 2018/2019

3. 9. 2018 – 28. 6. 2019

Zahájení školního roku: 3. září 2018

1. ročník – 8:00 h

2. – 4. ročník – 10:00 h

1. pololetí:   

2. pololetí:

2. pololetí:

– třídy 4. CR, 4. ZO, 4. VO, 4. GD, 4. MI

– třída 3. D

– třídy 1. a 2. roč. oborů vzdělání s výučním listem

– třídy 1. až 3. roč. oborů vzdělání s maturitní zkouškou 

 

3. 9. 2018 – 31. 1. 2019

1. 2. 2019 – 28. 6. 2019

 

1. 2. 2019 – 30. 4. 2019

1. 2. 2019 – 5. 6. 2019

1. 2. 2019 – 28. 6. 2019

1. 2. 2019 – 28. 6. 2019

Termíny ukončení klasifikace a docházky

 

všechny obory vzdělávání

třídy 4. CR, 4. ZO, 4. VO, 4. GD, 4. MI

třída 3. D

1. a 2. ročníky oborů vzdělání s výučním listem 
1. až 3. ročníky oborů vzdělání s maturitní zkouškou

25. 1. 2019

26. 4. 2019

3. 6. 2019

24. 6. 2019
24. 6. 2019 

Odborná praxe

 

Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod
Ekonomika a podnikání – cestovní ruch
Ekonomika vnitřního obchodu (1., 2., 3. roč.)

Multimediální tvorba, Design interiéru (4. MI)

Grafický design, Multimediální tvorba, Design interiéru 
(3. GD, 3. MI)          

20. – 31. 5. 2019
20. – 31. 5. 2019
20. – 31. 5. 2019

3. 9. – 14. 9. 2018

13. 6. – 26. 6. 2019

Odborný výcvik

 

Ekonomika vnitřního obchodu

1. VO – čtvrtek

2. VO – pátek

3. VO – úterý

4. VO – 3 h dle rozvrhu 

Praxe

 

Ekonomika a podnikání – cestovní ruch – 3. CR 

Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod – 4. ZO 

středa (sudý týden)

pondělí (lichý týden)

Třídní schůzky a konzultace o prospěchu a chování

 

 

 

 

21. 11. 2018

16:00 – 18:00 h informace ve třídách
od 15:30 h – možnost společné schůzky třídních učitelů s rodiči

3. 4. 2019

16:00 – 18:00 h informace ve třídách
od 15:30 h – možnost společné schůzky třídních učitelů s rodiči

Informační schůzka rodičů žáků budoucích prvních ročníků

středa 19. 6. 2019 od 16:00 h

Dny otevřených dveří

 

9. 11. 2018 – 14:00 – 18:00 h

25. 1. 2019 – 14:00 – 18.00 h 

Prázdniny

 

Podzimní prázdniny:

Vánoční prázdniny:

Pololetní prázdniny:

Jarní prázdniny:

Velikonoční prázdniny:


Hlavní prázdniny:

pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. 2018

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019, 3. a 4. 1. 2019 ředitelské volno
(vyučování začne v pondělí 7. ledna 2019)

pátek 1. 2. 2019

25. 2. – 3. 3. 2019

čtvrtek 18. 4. 2019, Velký pátek 19. 4. 2019, Velikonoční pondělí – 22. 4. 2019

29. 6. – 1. 9. 2019

Seznamovací pobyty:          

Odborné praxe – Německo:  

Odborné praxe – Litva (Vilnius):        

Odborné praxe – Slovensko (Detva, Nitra):          

Odborné praxe – Valencie:

4. – 5. 9. 2018

16. 9. – 6. 10. 2018

22. 9. – 14. 10. 2018

4. – 17. 11. 2018

17. 9. – 9. 10. 2018

Projektové dny

17. a 18. 10. 2018

Lyžařský kurz

4. – 8. 2. 2019

Talentové přijímací zkoušky

 

obor Grafický design:            

                                                                          

obor Multimediální tvorba:

 

obor Design interiéru:

 

1. termín: 1. část: 8. ledna, 2. část: 14. – 15. 1. 2019

2. termín: 1. část: 9. ledna, 2. část: 14. – 15. 1. 2019

1. termín: 1. část: 10. ledna, 2. část: 14. – 15. 1. 2019

2. termín: 1. část: 11. ledna, 2. část: 14. – 15. 1. 2019

1. termín: 1. část: 10. ledna, 2. část: 14. – 15. 1. 2019

2. termín: 1. část: 11. ledna, 2. část: 14. – 15. 1. 2019

Klauzurní komisionální zkoušky

 

4. GD a 4. MI

1. GD, 1. MI, 2. GD, 2. MI, 3. GD a 3. MI

13. 12. a 17. 12. 2018

27. 5. – 7. 6. 2019 

   

Závěrečné zkoušky v náhradním termínu

Písemná část:        
Praktická část:      
Ústní část:            

 

3. 9. 2018
4. – 5. 9. 2018
12. 9. 2018

Maturitní opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu

 

 

didaktické testy a PP: 3. – 5. 9. 2018

praktická MZ: 6. – 7. 9. 2018 (4. CR, 4. ZO, 4. VO)

obhajoby PMZ: 10. 9. 2018          

ústní MZ: 10. – 12. 9. 2018

Maturitní zkoušky 2019

 

třídy: 4. CR, 4. ZO, 4. VO, 4. GD, 4. MI              

Didaktické testy a písemné práce státní MZ:

Praktické maturitní zkoušky:

Ústní maturitní zkoušky:  

dle harmonogramu státní maturity

termín bude upřesněn dle harmonogramu státních maturit (duben 2019)

termín bude upřesněn dle harmonogramu státních maturit

20. 5. – 31. 5. 2019

Závěrečné zkoušky 2019 –  třída 3. D

 

Písemná část:                      

Praktická část:            

Aranžér

Prodavač

Studijní volno:        

Aranžér

Prodavač

Ústní část:                

6. 6. 2019

 

7. – 13. 6. 2019

7. – 11. 6. 2019

 

14. – 19. 6. 2019

12. – 17. 6. 2019

18. a 20. 6. 2019 (18. 6. – obor Prodavač, 20. 6. – obor Aranžér)

...

oko