ZKOUŠKY K DOPLNĚNÍ KLASIFIKACE, OPRAVNÉ ZKOUŠKY ZA 2. POLOLETÍ ŠK. ROKU 2022/2023

28. 8. – 31. 8. 2023

 

MATURITNÍ ZKOUŠKY – NÁHRADNÍ A OPRAVNÝ TERMÍN PODZIM 2023

Didaktické testy SČMZ:    4. 9. – 8. 9. 2023 (podrobný časový rozvrh konání zkoušek , tzv. jednotné zkušební schéma, bude znám 15. srpna 2023 – viz web MŠMT)

Praktická maturitní zkouška profilové části MZ:

obory ZO, VO:    8. 9. 2023

obor MT:    28. 8. – 8. 9. 2023

 

Písemná práce profilové části MZ (AJ):    6. 9. 2023

Ústní zkoušky profilové části MZ včetně obhajob:    14. a 18. 9. 2023

 

 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – NÁHRADNÍ A OPRAVNÝ TERMÍN PODZIM 2023

Písemná práce závěrečných zkoušek oborů Aranžér, Prodavač třídy 3. A:    4. 9. 2023

Praktické závěrečná zkouška oborů Aranžér, Prodavač třídy 3. A:    5. 9. – 8. 9. 2023                                        

Ústní závěrečná zkouška oborů Aranžér, Prodavač třídy 3. A:    11. 9. 2023

 

 

V Plzni 9. 6. 2023

Mgr. Marie Klesová
ředitelka školy