Žáci 2.–4. ročníků uměleckých oborů se zúčastnili na začátku září odborné exkurze po významných památkách naší republiky v rámci přípravy na maturitní zkoušku z dějin umění. Měli možnost blíže poznat pravěkou kulturu, rotundu sv. Kateřiny se zachovalými románskými malbami či typickou renesanční architekturu. Nebývalý dojem na nás udělaly barokní sochy a dílo Matyáše Bernarda Brauna v Kuksu, nebo barokní kostely Jana Blažeje Santiniho s prvky gotiky. S gotikou jsme se ještě setkali v katedrále sv. Barbory v Kutné hoře. Žáci tak měli možnost vidět důležité památky naší země, které jsou zapsané na seznamu UNESCO, a upevnit si znalosti v předmětu dějiny umění.