MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY FIRST (B2) A PET (B1)

Ve spolupráci s jazykovou školou Eufrat v Plzni připravujeme pro naše žáky možnost složit mezinárodní zkoušky z anglického jazyka. V letošním školním roce opět nabízíme na výběr zkoušky B1 (Preliminary for Schools, 3 150 Kč) a B2 (First for Schools, 4 700 Kč). Obě zkoušky se budou v písemné podobě (paper-based) konat u nás ve škole v sobotu2. 12. 2023. Přihlašování je možné do 30. 10. 2023.

K vybrané zkoušce se můžete přihlásit jedním z následujících odkazů:

→ B1 PET

→ B2 FCE

Získání tohoto jazykového certifikátu s celoživotní platností usnadňuje přístup ke studiu na vybraných vysokých školách v České republice, na všech vysokých školách je vyžadován k účasti na mezinárodních projektech a studijních stážích a také pro studium na vzdělávacích institucích v zahraničí (nejen v anglicky mluvících zemích), dále usnadňuje získání zajímavého zaměstnání a zvyšuje atraktivitu uchazeče na pracovním trhu.

Certifikátem (min. úrovně B1) lze i v tomto školním roce nahradit profilovou (školní) část MZ z AJ, která se skládá z písemné a ústní zkoušky. Výjimkou je státní didaktický test v úrovni B1, který musí absolvovat všichni žáci, kteří se přihlásí k MZ z AJ, tedy i ti s certifikátem stejné nebo vyšší úrovně.

Mgr. Kateřina Zajícová

 

 

→ Aktualní informace ke Cambridge exams najdete vždy v sekci Student → Cambridge exams

Cambridge English Preparation Centre Certificate 2023 2024 Stranka 1