Na začátku školního roku v termínu 5. – 6. 9. 2023 proběhnou adaptační pobyty a programy pro nově přijaté žáky 1. ročníků. Výchovné poradkyně a třídní učitelé připravili na akci spoustu zajímavých her a zážitkových programů. Žáci poznají nové kamarády a také získají nevšední zážitky.

Adaptační pobyt Třímany – 1. A (obor Aranžér a Prodavač), 1. VO (obor Ekonomika a podnikání – vnitřní obchod)
Adaptační program Ranč Šídlovák – 1. CR (obor Ekonomika a podnikání – cestovní ruch), 1. ZO (obor Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod)
Adaptační pobyt – 1. GD (obor Grafický design), 1. MI (obory Multimediální tvorba a Design interiérů)

stahnout  Adaptační pobyt 1. A
stahnout  Adaptační program 1. CR, 1. ZO
stahnout  Adaptační pobyt 1. VO