Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

2017–2019 Erasmus plus – mobility s využitím evropského systému hodnocení ECVET

Naše škola realizuje v letech 2017–2019 dvouletý projekt v evropském vzdělávacím programu Erasmus plus, části KA 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců VET. Ve výběrovém řízení jsme tak získali finanční podporu EU na odborné praktické stáže našich žáků v zahraničních firmách a organizacích. S našimi zahraničními partnery spolupracujeme také na inovacích, výměně osvědčených postupů a na základě podepsaného Memoranda o porozumění i na certifikaci vzdělávání v souladu s ECVET. 

Mgr. Hana Kubálková

oko