Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Třídní schůzky a konzultace o prospěchu a chování žáků — 4. dubna 2023

Dne 4. dubna proběhnou v budově školy v Nerudově ulici 33 v době od 15:30 do 16:15 třídní schůzky (viz tabulka níže) a od 16:30 do 18:00 hodin konzultace o prospěchu a chování žáků (přehled umístění učitelů bude na nástěnce v 1. patře).

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

4. dubna 2023 (15:30 – 16:15 hodin)

 

TŘÍDA

    OBOR      

UČEBNA

TŘ. UČITEL

1. GD 

   GRAFICKÝ DESIGN

9

Mgr. Prosková

1. MI 

   MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA   
   DESIGN INTERIÉRU

20

Mgr. Kalabzová

1. ZO 

   EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – ZAHRANIČNÍ OBCHOD

18

Mgr. Šedová

2. GD

   GRAFICKÝ DESIGN

8

MgA. Toušová

2. MI

   MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA   
   DESIGN INTERIÉRU

7

MgA. Hlaváč

2. VO

   EKONOMIKA VNITŘNÍHO OBCHODU

5

Mgr. Ždimerová

3. MI

   MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA   
   DESIGN INTERIÉRU

21

MgA. Šobrová

3. ZO

   EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – ZAHRANIČNÍ OBCHOD

17 Ing. Šimánková

 

 

KONZULTACE O PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ

4. dubna 2023  (16:30 – 18:00 h)

 

PŘÍZEMÍ

učebna č. 2

učitelky odborného výcviku oboru ARANŽÉR, Mgr. Kaslová

učebna č. 3         

Mgr. Radová, Mgr. Štverák, učitelky odborného výcviku oboru PRODAVAČ

knihovna

Ing. Lisnerová I. – zást. ředitelky pro praktické vyučování

 

1. PATRO

ředitelna

Mgr. Klesová

kancelář
zást. ředitelky 

Mgr. Široká – výchovná poradkyně

Mgr. Vroblová

učebna č. 4               

BcA. Kamas, MgA. Rešl, Mgr. Korec

učebna č. 5

MgA. Rousová, Mgr. Lišková, MgA. Toušová

učebna č. 6          

Mgr. Preislerová – výchovná poradkyně

učebna č. 7

PhDr. Hrušková, Mgr. Hrubá, Mgr. Ždimerová

učebna č. 8

MgA. Kocmanová, MgA. Beran, MgA. Čtvrtník Pejřimovská, Mgr. Němejc

učebna č. 9

Mgr. Hromířová, Bc. Nejezchlebová, Mgr. Prosková, Mgr. Vlková – výchovná poradkyně

 

2. PATRO

učebna č. 10

Mgr. Dráb – školní psycholog

učebna č. 11

Mgr. Havrdová,  Mgr. Králová, Mgr. Nováková                                             

učebna č. 12

Mgr. Kopecký, Mgr. Kellnerová, Mgr. Lindaurová

učebna č. 13  

Mgr. Socas, Mgr. Šedová

učebna IT1

Mgr. Holý, Mgr. Rambousková

učebna IT2

Mgr. Khinová, Mgr. Zajícová, Mgr. Béjar

učebna PG

Ing. Jandová, Mgr. Vrobel

 

3. PATRO

učebna č. 14

Ing. Šimánková, Ing. Valešová, Ing. Dyntarová

učebna č. 15

Ing. Kapicová, Ing. Lisnerová M.

učebna IT3

Mgr. Janoušek

učebna IT4

Mgr. Boušková, Mgr. Eder, Mgr. Petrášová

učebna č. 17

Mgr. Kubálková, MgA. Opalko

učebna č. 18

Ing. Ježková, Ing. Lauseckerová, Ing. Nezbedová

učebna č. 19

PhDr. Peteříková, Mgr. Veselá, Mgr. Holubová                                    

 

4. PATRO

učebna č. 20               

MgA. Hlaváč, PhDr. Mašek,  Mgr. Kalabzová, Jiřincová – asistentka                                                                  

učebna č. 21

MgA. Šobrová, Mgr. Brosch,  BcA. Stichenwirthová, MgA. Fiala

oko