Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

CAMBRIDGE EXAM – Mezinárodní zkouška FCE (B2)

Ve spolupráci s jazykovou školou Eufrat v Plzni jsme v letošním školním roce připravili 18 našich žáků na mezinárodní zkoušku z anglického jazyka úrovně B2. Zkouška First for Schools se konala přímo u nás ve škole v sobotu 13. 11. 2021. Na Štědrý den jsme pak obdrželi výsledky zkoušky jako krásný dárek pod stromeček (6× úroveň C1, 11× úroveň B2, 1× úroveň B1). Všem zúčastněným tak můžeme pogratulovat k možnosti požádat si o náhradu profilové části maturitní zkoušky z AJ.

Během jarních projektových dnů (ve středu 6. dubna) plánujeme další cvičné testování (zkoušku nanečisto zdarma), které je určené především pro žáky současných 3. ročníků. Na základě dosažených výsledků se pak žáci budou moci lépe rozhodnout, zda se na podzim přihlásí k ostré zkoušce.

Připomínáme, že získání tohoto jazykového certifikátu s celoživotní platností značně usnadňuje přístup ke studiu na vybraných vysokých školách v České republice (na všech vysokých školách je vyžadován k účasti na mezinárodních projektech a studijních stážích), a také pro studium na vzdělávacích institucích v zahraničí (nejen v anglicky mluvících zemích). V neposlední řadě usnadňuje získání zajímavého zaměstnání a zvyšuje atraktivitu uchazeče na pracovním trhu.

 

Mgr. Kateřina Zajícová

oko