Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Preventivní antigenní testování od 14. února 2022

Vážení rodiče a žáci, od ledna pokračuje preventivní antigenní testování ve školách. Plošné testování proběhne v pondělí 14. února. Testování se týká žáků, učitelů i ostatních zaměstnanců, jak neočkovaných, tak očkovaných, i těch, kteří prodělali nemoc. Netestuje se ten, kdo prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

 

Testování bude probíhat 1. hodinu dle rozvrhu. Žáci, kteří nebudou tento den přítomni ve škole, se nahlásí ihned po příchodu k otestování u paní Svobodové v knihovně (příp. se hlásí k otestování u vyučujícího v Ateliérech).

 

V případě pozitivního výsledku AG testu žáka informuje vyučující, který žáky testuje, třídního učitele a paní M. Karasovou, která zajišťuje předávání údajů dále (viz informace MŠMT) a vydá žákovi potvrzení o pozitivním výsledku AG testu. Toto potvrzení donese na libovolné odběrové místo, které provádí PCR testy na základě žádanky (u některých míst je třeba nejdříve rezervovat termín).

 

Dále upozorňujeme, že:

– pokud se vrátí třída z karantény v jiný den než v pondělí, testují se žáci v den příchodu do školy nebo na pracoviště OV a dalších 5 dnů mají nasazený respirátor při vyučování.

– žák se testuje jiný den sám mimo školu z důvodu příznaků onemocnění PCR testem s pozitivním výsledkem – provádí se trasování dva dny zpět, zbytek třídy + příp. žáci z jiných skupin jdou do karantény na 5 dnů (den kontaktu je 0. den), všichni – očkovaní, neočkovaní, s prodělaným onemocněním covid, žák se vrací po 5 dnech do školy, pokud se cítí zdráv, doporučuje se, aby nosil ještě dalších 5 dnů respirátor při výuce.

 

oko