Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Výběrové řízení na zahraniční stáže Erasmu+ pro žáky naší školy

Zájemci o zahraniční praktickou stáž s ECVET v Německu, Irsku, Litvě, ve Španělsku a na Maltě financovanou z grantu evropského vzdělávacího programu Erasmus+ odevzdají nejpozději do 27. ledna 2022 všechny vyžadované podklady pro výběrové řízení do sekretariátu v 1. patře školní budovy v Nerudově ulici. Tiskopis přihlášky je k vyzvednutí na vrátnici hlavní budovy školy. Výběrového řízení se mohou zúčastnit žáci všech oborů naší školy. Kompletní informace najdete na nástěnce vedle suplování v 1. patře.

 

logo E+ spolufinancovano EU

oko